Zasady Rozliczeń

Kancelaria w zależności od Państwa potrzeb stosuje dwa podstawowe systemy rozliczeń:

1) System rozliczeń ryczałtowych, polegający na ustaleniu wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy, udzielenie porady prawnej, czy też sporządzenie opinii prawnej, względnie projektu dokumentu etc.

2) System rozliczeń godzinowych, polegający na rozliczaniu świadczonych usług według indywidualnie ustalonej stawki godzinowej, liczonej wyłącznie za czas poświęcony danej pracy

W odniesieniu do postępowań sądowych i egzekucyjnych Kancelaria uwzględnia treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348).