O Kancelarii

Mirosław Jońca - Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się zarówno kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, jak i świadczeniem pomocy prawnej dla osób prywatnych.

Kancelaria w codziennej pracy kładzie bezwzględny nacisk na bezpieczeństwo interesów Klienta, w szczególności charakteryzując swoje poczynania dokładnością i rzetelnością na wszelkich polach działalności. Każdy problem jest analizowany pod kątem różnych jego aspektów, co pozwala na ustalanie optymalnej strategii postępowania w nierzadko bardzo skomplikowanych sytuacjach życiowych i biznesowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy o radcach prawnych, zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.

Podstawą sukcesów Kancelarii jest kilkuletnie doświadczenie radcy prawnego Mirosława Jońcy w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych. Jego szerokie zainteresowania umożliwiają podejmowanie się spraw niestandardowych, w tym takich, których prowadzenia wcześniej odmówili inni prawnicy. Umożliwia to oferowanie Klientom szerokiego wachlarza specjalności, przede wszystkim w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego ( m. in. rozwody, obowiązek alimentacyjny, kontakty rodziców z dziećmi )
 • prawa pracy
 • prawa ubezpieczeń społecznych ( sprawy o emerytury, renty, zasiłki )
 • prawa budowlanego
 • prawa gospodarczego
 • prawa spółek handlowych
 • prawa podatkowego
 • prawa spółdzielczego
 • prawa administracyjnego
 • prawa obrotu nieruchomościami
 • prawa ochrony środowiska
 • prawa ochrony konsumentów
 • prawa rolnego
 • prawa medycznego
 • prawa ochrony praw autorskich i pokrewnych
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa sportowego